تبلیغات
سیسکو به پارسی

سیسکو به پارسی

آدرس وبلاگ جدید www.mynet.blog.ir


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود



دانلود


جهت کانفیگ Juniper ازطریق Wizard کلیک نمایید.

Using this wizard you can configure 
 • Static Routes
 • Interfaces
 • Address Objects
 • Policies
 • VPN
 • NAT


دانلود



دانلود


دانلود



دانلود


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •